ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

ਲੇਖਕ :ਰਿਧੀ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਨੁਵਾਦ : ਮਹਿਰੀਨ ਮੰਡੇਰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ […]

Continue reading