ਲੇਖਕ: Ridhi Shetty

ਰਿਧੀ ਸ਼ੈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਲਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਬਲਾੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

ਲੇਖਕ :ਰਿਧੀ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਨੁਵਾਦ : ਮਹਿਰੀਨ ਮੰਡੇਰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ […]

Continue reading