రచయిత: Khushboo Agrawal

ఖుష్బూ నల్సర్ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయంలో నాల్గవ సంవత్సరం చదువుతున్నా విద్యార్థి. ఆమె ఐపిఆర్(IPR) అత్యుత్సాహి మరియు దానిలో వృత్తిని కొనసాగించాలని కోరుకుంటుంది. వికలాంగ పిల్లలు విద్య కోసం పనిచేసే ఎన్జీఓతో పనిచేయగా ఆమెకు పిల్లల హక్కులపై ఆసక్తి కలిగింది.

భారతీయ లైంగిక నేరస్థుల రిజిస్ట్రీ మంచి కంటే ఎక్కువ హాని చేస్తుంది: జువెనైల్ దృక్పథం

రచయిత: ఖుష్బూ అగర్వాల్ అనువాదం: జయ శ్రుజన లైంగిక నేరస్థుల కోసం దేశవ్యాప్తంగా రిజిస్ట్రీని రూపొందించిన ప్రపంచదేశాలలో భారతదేశం, 9 వ దేశంగా అవతరించింది. లైంగిక నేరస్థులపై నేషనల్ డేటాబేస్ (ఎన్డిఎస్ఓ) ప్రభుత్వ అధికారులకు […]

Continue reading